News Updates

14h ngày 17/5/2022, tại Phòng I801, tầng 8 nhà I, Khoa CNTT đã tổ chức buổi báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên, năm học 2021-2022. 

Năm học 2021-2022, khoa CNTT có 06 nhóm NCKH sinh viên, bao gồm các đề tài:

Đề tài 1: Nghiên cứu framework Laravel và ứng dụng trong xây dựng website thương mại điện tử.

              Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Huy

Đề tài 2: Xây dựng website giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của sinh viên Đại học Kiến trúc Hà Nội.

               Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Thị Thanh Mai

Đề tài 3: Nghiên cứu xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm quản lý thư viện số cho sinh viên Khoa CNTT- Đại học Kiến Trúc HN.

               Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Đề tài 4: Nghiên cứu, xây dựng, phát triển hệ thống phần mềm hỗ trợ thương mại hoá các sản phẩm Khoa học công nghệ.

               Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Đề tài 5: Nghiên cứu, xây dựng, phát triển nền tảng hỗ trợ học trực tuyến E-learning.

              Chủ Giảng viên hướng dẫn: ThS. Phạm Trọng Tuấn

Đề tài 6: Nghiên cứu, xây dựng phần mềm quản lý chi tiêu cá nhân.

              Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Quốc Huy

Tại buổi báo cáo, nhiều ý tưởng nghiên cứu đã được trình bày, được hội đồng cho ý kiến và góp ý để đề tài hoàn thiện hơn. Một số được đánh giá cao, có tiềm năng dự thi cấp Trường.

Buổi báo cáo kết thúc lúc 16g30 cùng ngày.