News Updates

Công nghệ đa phương tiện tại Đại học Kiến trúc Hà nội 

đang trở thành một trong những ngành học hấp dẫn với các bạn trẻ !

 

         Cùng với sự “lên ngôi” của công nghệ và truyền thông – quảng cáo, ngành Công nghệ đa phương tiện đang trở thành một trong những ngành học hấp dẫn với các bạn trẻ đam mê thiết kế và thích làm việc trong môi trường năng động. 

          Để bắt đầu ngành học thì Môn học “Tổng quan thiết kế đồ họa đa phương tiện” được xem là không thể thiếu trong chương trình đào tạo của ngành “Công nghệ đa phương tiện”. Môn học cung cấp cho người học những kiến thức chung về ứng dụng công nghệ đa phương tiện trong thiết kế đồ hoạ; đồng thời cung cấp một số kiến thức cơ bản trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ.Từ đó, giúp người học có nền tảng về tư duy thẩm mỹ, đưa ra các định hướng vàáp dụng được các kiến thức trong việc phát triển các ứng dụng đa phương tiện.