News Updates

Ngày 05/5/2022, Hiệu trưởng Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội đã ký Quyết định ban hành Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 của Nhà trường.

Nội dung chi tiết của Đề án xem tại đây.