Đề tài 1: Nghiên Cứu xây dựng ứng dụng quản lý quán Café 

trên nền tảng Web và di động sử dụng công nghệ .NET Core và Flutter.

Sinh Viên Thực Hiện : Nguyễn Thanh Bình lớp 18CN3

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Giải pháp: Sử dụng công nghệ .NET Core và Flutter để xây dựng ứng dụng quản lý quán Café trên nền tảng Web và di động

 

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 2019CN

Đề tài 2: Nghiên cứu phát triển game MIỀN NGƯỢC TÂY BẮC 

Sinh Viên Thực Hiện : Trương Trọng Hùng lớp 19CN4

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Nguyệt

Giải pháp: Sử dụng Unity để xây dụng Game “Miền Ngược Tây Bắc", một trò chơi nhập vai được lấy cảm hứng từ board game "Ma Sói“.

Bối cảnh: làng bản giả tưởng ở Tây Bắc Việt Nam.

 

ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP SINH VIÊN KHÓA 2019CN

Đề tài 3: Nghiên cứu một số mô hình tổng hợp tiếng nói 

Sinh Viên Thực Hiện : Vũ Nam Phương lớp 19CN4

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quang Trung

Giải pháp: Sử dụng các mô hình học sâu như Tacotron2 và WaveRNN để tổng hợp tiếng nói cho cộng đồng dân tộc Tày – Nùng.