News Updates

Trong tháng 3- tháng Thanh Niên- Liên chi Đoàn khoa CNTT đã phối hợp tham gia cùng Đoàn Thanh Niên trường ĐH KIẾN TRÚC HN tổ chức một số các hoạt động như thăm nhà tù Hoả Lò, hỗ trợ bà con Hải Dương bán Nông Sản, hoạt động khác...

Lễ Mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Đoàn TN CS HCM

 

Đoàn TN tham gia hoạt động thăm quan nhà tù Hoả Lò

 

Đoàn TN tham gia hoạt động  hỗ trợ bà con Hải Dương bán nông sản 

 

Chúc Đoàn Thanh Niên Khoa CNTT sang tháng 4 sẽ có nhiều hoạt động nổi bật và tích cực hơn!