News Updates

Căn cứ các quy định hiện hành của Bộ GDĐT; căn cứ Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2021, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội thông báo hướng dẫn thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển (ĐKXT) và đăng ký dự thi (ĐKDT) môn năng khiếu năm 2021 như sau:

I.   TS DÙNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2021 ĐỂ XÉT TUYỂN

- Hồ sơ cần nộp: Thí sinh khai nguyện vọng ĐKXT vào Đại học Kiến trúc Hà Nội (mã trường KTA) trong mục Xét tuyển đại học của hồ sơ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 (thí sinh tham khảo Phiếu khai mẫu đính kèm).

Nếu ĐKXT các ngành có môn thi năng khiếu nộp thêm Hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu theo cho Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

Nếu ĐKXT các ngành thuộc Nhóm ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ưu tiên ngành trong nhóm ngành cho Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội.

- Thời gian nộp: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm nộp: Tại Trường THPT hoặc điểm thu hồ sơ thi Tốt nghiệp THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. THÍ SINH ĐKXT BẰNG KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT

- Hồ sơ cần nộp:

+ Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 7.

+ Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ ở phần người nhận. Địa chỉ liên lạc thí sinh ghi rõ: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc.

- Hình thức nộp:

1) Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Địa chỉ: Bộ phận một cửa, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (tầng 1 nhà I). Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

2) ĐKXT online và nộp lệ phí ĐKXT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

- ĐKXT online tại địa chỉ http://xthb.hau.edu.vn/DangKyXetHocBaTSDH/Index.

- In Phiếu ĐKXT online và ký xác nhận.

– Nộp lệ phí qua tài khoản của Nhà trường.

– Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí kèm theo Phiếu đăng ký có ký xác nhận của thí sinh và 01 phong bì như trên về địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Thời gian nộp: từ 0h00 ngày 20/4/2021 đến 18/6/2021.

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ

III. THÍ SINH BẢO LƯU KẾT QUẢ NĂM 2019, 2020

- Hồ sơ cần nộp:

+ Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 8; nếu thí sinh ĐKXT tổ hợp V00, H00 nộp thêm hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu; thí sinh ĐKXT các ngành thuộc Nhóm ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2.

+ Bản sao Giấy chứng nhận kết quả thi THPT Quốc gia năm 2019 hoặc Giấy chứng nhận kết quả thi Tốt nghiệp THPT năm 2020.

+ Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ ở phần người nhận. Địa chỉ liên lạc thí sinh ghi rõ: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc

- Hình thức nộp:

1) Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Địa chỉ: Bộ phận một cửa, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (tầng 1 nhà I). Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

2) Nộp hồ sơ qua bưu điện và nộp lệ phí ĐKXT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

– Nộp lệ phí qua tài khoản của Nhà trường.

– Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí kèm theo hồ sơ về địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Thời gian nộp: từ 20/4/2021 đến 18/6/2021.

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ

IV. THÍ SINH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THẲNG

- Hồ sơ cần nộp:

+ Một trong các phiếu theo mẫu ở Phụ lục 3, Phụ lục 4, Phụ lục 5 hoặc Phụ lục 6 (TS chọn phiếu phù hợp với trường hợp của mình); nếu thí sinh ĐKXT vào các tổ hợp V00, H00 nộp thêm hồ sơ ĐKDT môn năng khiếu; Thí sinh ĐKXT các ngành thuộc Nhóm ngành 4 (KTA04) nộp thêm Phiếu ĐKXT ở Phụ lục 2.

+ Bản sao công chứng Giấy chứng nhận thuộc đối tượng tuyển thẳng theo quy định.

+ Một phong bì dán sẵn tem, ghi rõ địa chỉ ở phần người nhận. Địa chỉ liên lạc thí sinh ghi rõ: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc

- Hình thức nộp:

1) Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKXT và lệ phí ĐKXT tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Địa chỉ: Bộ phận một cửa, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (tầng 1 nhà I). Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

Thí sinh thuộc thuộc diện tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể nộp hồ sơ ĐKXT tại Trường THPT.

2) Nộp hồ sơ qua bưu điện và nộp lệ phí ĐKXT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

– Nộp lệ phí qua tài khoản của Nhà trường.

– Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí của ngân hàng kèm theo hồ sơ về địa chỉ Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

- Thời gian nộp: từ 20/4/2021 đến 18/6/2021.

- Lệ phí ĐKXT: 30.000đ/hồ sơ

V. THÍ SINH ĐĂNG KÝ DỰ THI MÔN NĂNG KHIẾU

- Hồ sơ cần nộp:

+ Hai phiếu ĐKDT (Phiếu số1 và Phiếu số 2 ở Phụ lục 1) điền đầy đủ thông tin có xác nhận của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Nếu thí sinh dùng kết quả thi các môn văn hoá được bảo lưu từ kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 hoặc kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2020, thì cần khai và nộp phiếu ĐKXT ở Phụ lục 8 cho Trường;

+ 03 (ba) ảnh chụp theo kiểu chứng minh thư (01 ảnh cỡ 4x6cm, 02 ảnh cỡ 3x4cm). Cả 03 ảnh được dán vào vị trí đã được xác định trên Phiếu số 1;

+ Một phong bì ghi rõ địa chỉ ở phần người nhận để Nhà trường gửi Giấy báo dự thi. Địa chỉ liên lạc thí sinh ghi rõ: Họ tên người nhận, thôn/xóm/số nhà/ngõ…; xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố; số điện thoại liên lạc.

Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện cần nộp thêm 01 phong bì ghi rõ địa chỉ ở phần người nhận như trên để Nhà trường gửi lại Phiếu số 2 sau khi đã xác nhận hoàn thành thủ tục nộp hồ sơ ĐKDT;

+ Bản phô tô Giấy nộp tiền lệ phí nếu thí sinh nộp hồ sơ qua đường bưu điện;

Nếu thí sinh đồng thời ĐKXT các ngành có tổ hợp V00 và các ngành có tổ hợp H00 thì phải nộp hai bộ hồ sơ đầy đủ các nội dung như trên.

- Hình thức nộp:

Thí sinh có thể lựa chọn các hình thức nộp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT như sau:

1) Nộp trực tiếp hồ sơ ĐKDT và lệ phí ĐKDT tại Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội theo địa chỉ:

Bộ phận một cửa, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội (tầng 1 nhà I).

Địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

2) Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện và nộp lệ phí ĐKDT qua ngân hàng, thực hiện như sau:

– Nộp lệ phí qua tài khoản của Nhà trường.

– Gửi bản photocopy Giấy nộp lệ phí kèm theo hồ sơ ĐKDT môn thi năng khiếu về địa chỉ: Phòng Đào tạo, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội;

– Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện chỉ được coi là hoàn tất thủ tục nộp hồ sơ khi thí sinh nhận được phiếu ĐKDT số 2 có xác nhận của Phòng Đào tạo – Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

- Lệ phí ĐKDT và thi các môn thi năng khiếu:

+ Thí sinh ĐKDT các ngành có tổ hợp thi/xét tuyển V00: – Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: 360.000đ/thí sinh; – Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 375.000đ/thí sinh (đã bao gồm 15.000đ lệ phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2 cho thí sinh).

+ Thí sinh ĐKDT các ngành có tổ hợp thi/xét tuyển H00: – Nộp hồ sơ ĐKDT trực tiếp tại Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội: 400.000đ/thí sinh; – Nộp hồ sơ ĐKDT qua đường bưu điện: 415.000đ/thí sinh (đã bao gồm 15.000đ lệ phí chuyển phát nhanh Phiếu số 2 cho thí sinh).

- Thời gian nộp: từ 20/4/2021 đến 18/6/2021.

 

TS NỘP LỆ PHÍ QUA TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THỰC HIỆN NHƯ SAU:

Nộp lệ phí vào tài khoản của Trường Đại học Kiến trúc theo số tài khoản:

4501.000.1111118 tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – BIDV (chi nhánh Hà Tây).

Nội dung ghi rõ: Nộp lệ phí ĐKXT/ĐKDT ……….. của thí sinh:……… (ghi rõ  loại ĐKXT/ĐKDT, họ tên, số CMND của thí sinh).

Ví dụ: - “Nộp lệ phí ĐKDT năng khiếu của TS Nguyễn Văn A – 027003123456”

            - “Nộp lệ phí ĐKXT học bạ của TS Nguyễn Văn A – 027003123456”

 

Các mẫu phiếu ĐKDT/ĐKXT do Trường Đại học Kiến trúc phát hành, thí sinh có thể nhận bằng các hình thức sau:

- Tải (download) mẫu phiếu tại địa chỉ: 

https://drive.google.com/open?id=1H6uwmefAuPREXauZJBpxgCkihRh8iYXK&authuser=vuhongduong%40hau.edu.vn&usp=drive_fs

- Nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo của Trường, địa chỉ: Km10, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

 

Các thông tin khác xin liên hệ:

                    Phòng Đào tạo (phòng U112, nhà U) Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội

                    Địa chỉ:             Km 10 đường Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

                    Điện thoại:       024 3 854 2391; 098 261 9900

                     Email:               tuyensinh@hau.edu.vn

                     Website:           www.hau.edu.vn