News Updates

    Giới thiệu về Trí tuệ nhân tạo với Python của CS50 khám phá các khái niệm và thuật toán trên nền tảng của trí tuệ nhân tạo hiện đại, đi sâu vào các ý tưởng làm nảy sinh các công nghệ như công cụ chơi trò chơi, nhận dạng chữ viết tay và dịch máy.

     Nội dung khóa học:

 • Thuật toán tìm kiếm đồ thị
 • Tím kiếm đối thủ
 • Đại diện kiến thức
 • Suy luận Logic
 • Lý thuyết xác suất
 • Các mạng Bayes
 • Mô hình Markov
 • Học máy
 • Học tăng cường
 • Mạng thần kinh
 • Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

    XEM NỘI DUNG KHÓA HỌC Ở ĐÂY