News Updates

      Ngày 18/5, Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức buổi lễ kỷ niệm ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5. Tham dự buổi lễ gồm có Ban lãnh đạo nhà trường và các giảng viên, các nhà khoa học được vinh danh năm nay.

      Từ năm 2014 đến nay, Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam 18/5 đã trở thành ngày truyền thống, ngày hội của ngành khoa học và công nghệ, đồng thời là dịp để các bộ, ngành, địa phương; các viện nghiên cứu, trường đại học và các doanh nghiệp tổ chức hoạt động phổ biến, giới thiệu các cơ chế, chính sách mới về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; giới thiệu thành tựu nổi bật của khoa học và công nghệ, góp phần khẳng định vị trí, vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ. Đây cũng là dịp để Nhà trường tôn vinh, ghi nhận đóng góp của các giảng viên, các nhà khoa học đối với đất nước.

      Năm nay, Khoa CNTT có TS Bùi Hải Phong được vinh danh với những đóng góp khoa học trong ngành Công nghệ thông tin. Trong năm học 2021-2022, nhiều công trình nghiên cứu của TS Bùi Hải Phong  đã được đăng lên tạp chí khoa học uy tín trên thế giới – Expert Systems (nhà xuất bản Wiley). Điển hình như bài báo khoa học quốc tế trong danh mục ISI. “An end-to-end framework for the detection of mathematical expressions in scientific document images”. Kết quả nghiên cứu góp phần hoàn thiện và nâng cao các kết quả ứng dụng của kỹ thuật học máy-học sâu trong lĩnh vực phát hiện đối tượng.

      Theo TS Bùi Hải Phong “Buổi tôn vinh là nguồn động viên lớn đối với cá nhân và các nhà khoa học trong Nhà trường. tiếp thêm động lực để các giảng viên, các nhà khoa học tiếp tục theo đuổi đam mê nghiên cứu khoa học”.