News Updates

NGHIÊN CỨU, HỢP TÁC KHOA HỌC – ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI.

1. Giới thiệu chung

Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện là chuyên ngành nghiên cứu và ứng dụng các kỹ thuật thu thập, xử lý, tạo nội dung và truyền thông dữ liệu/ thông tin số đa phương tiện như văn bản, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, hoạt họa, hoạt hình, video. Đây là cầu nối quan trọng nhằm tạo ra các sản phẩm đáp ứng yêu cầu trọng tâm của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Chuyên ngành công nghệ đa phương tiện được đào tạo tại khoa Công nghệ thông tin,Trường đại học Kiến Trúc Hà Nội có sự kết hợp chuyên sâu giữa yếu tố nghệ thuật và công nghệ thông tin-hai thế mạnh của trường đại học Kiến Trúc Hà Nội. Qua đó, chuyên ngành mang đến cho người học những kiến thức, kỹ năng hiện đại, đáp ứng những yêu cầu khắt khe của nghề nghiệp tương lai.

 Thông tin liên hệ: Khoa Công nghệ thông tin, trường đại học Kiến Trúc Hà Nội 

Web: https://fit-hau.edu.vn/

Fb: https://www.facebook.com/cntt.dhkt/

Các ứng dụng của công nghệ đa phương tiện đã và đang được khoa Công nghệ thông tin, trường đại học Kiến Trúc Hà Nội kết hợp với các trường đại học hàng đầu trong và ngoài nước trong triển khai thực hiện nghiên cứu, giảng dạy

  • Trường đại học Grenoble, Pháp
  • Trường đại học Tokyo, Nhật Bản
  • Đại học Bách Khoa Hà Nội
  • Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội
  • Học viện công nghệ bưu chính viễn thông
  • Viện công nghệ thông tin, viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam

2. Công tác nghiên cứu khoa học

Các giảng viên, sinh viên trong khoa Công nghệ thông tin đã có nhiều nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ đa phương tiện công bố trong các tạp chí, hội nghị chuyên ngành.

 

Ảnh 1. Giảng viên khoa Công nghệ thông tin tham gia hội nghị quốc tế về hệ thống thông minh tại Indonesia năm 2019

KICS - The Korean Institute of Communications and Information Sciences

Ảnh 2. Giảng viên khoa Công nghệ thông tin tham gia trình bày kết quả nghiên cứu hội nghị quốc tế về công nghệ thông tin Việt Nam-Hàn Quốc tại trường Đại học Bách Khoa Hà Nội

3. Một số sản phẩm ứng dụng của công nghệ đa phương tiện

Các cán bộ, giảng viên và sinh viên khoa công nghệ thông tin, trường đại học Kiến Trúc Hà Nội đã ứng dụng công nghệ thông tin/công nghệ đa phương tiện phục vụ tự động hóa các tác vụ khác nhau trong nông nghiệp, y tế, công nghiệp.

  • Hệ thống quản lý, chăm sóc nông nghiệp thông minh
  • Hệ thống xử lý đồ họa công nghiệp
  • Hệ thống xử lý âm thanh/ tiếng nói
  • Hệ thống xử lý ảnh y tế