THÔNG BÁO: LỊCH VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA TIẾN ĐỘ LẦN 2

Lịch kiểm tra: 8h, thứ 4 ngày 30/12/2020. Địa điểm: phòng học I.802

1) Hình thức kiểm tra: GV đánh giá kết quả thực hiện dựa trên Bảng kế hoạch đồ án tốt nghiệp mà SV đã nộp.

2) Yêu cầu đối với SV khi đến kiểm tra cần hoàn chỉnh và mang theo các tài liệu sau:

            - Bảng Theo dõi thực hiện ĐATN (có xác nhận của GV ở những lần SV thông bài)

            - Phiếu Kiểm tra tiến độđiền đầy đủ nội dung, có chữ ký xác nhận của Giảng viên hướng dẫn (bắt buộc); sinh viên đến kiểm tra nếu ko có đầy đủ nội dung thì ko được kiểm tra tiến độ.

(Các em về khoa nhận lại phiếu Kiểm tra tiến độ để đi xin xác nhận của GV hướng dẫn)

            - Nội dung thuyết minh ĐATN, có xác nhận của GV

            - Các file máy tính của nội dung đồ án