News Updates

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2021-2022

Các em sinh viên thân mến!

Để công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học học Kiến trúc Hà Nội năm học 2021-2022 được triển khai đúng kế hoạch. Khoa CNTT khuyến khích các em đăng ký NCKH nhằm nâng cao tinh thần đam mê công nghệ ham học hỏi và không ngừng sáng tạo. Đây cũng là cơ hội giúp các em trau dồi và nâng cao kiến thức về chuyên ngành.

Các giảng viên và sinh viên tham gia hoạt động NCKH tham khảo Thông tư 45/2020/TT-BGDĐT ngày 11/11/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học và Quyết định số 222/QĐ-ĐHKT-KHCN ngày 09/05/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kiến trúc Hà Nội về việc Ban hành Quy định công tác khoa học công nghệ trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, trong đó có một số điều lưu ý sau:

  1. Mỗi sinh viên được tham gia thực hiện 01 đề tài NCKH trong một năm học. Số sinh viên tham gia thực hiện một đề tài không quá 05 người.
  2. Mỗi đề tài NCKH của sinh viên tối đa có 02 người hướng dẫn trong đó có 01 người hướng dẫn chính. Mỗi giảng viên được hướng dẫn tối đa 02 đề tài NCKH sinh viên trong cùng thời gian.

Mọi thông tin chi tiết về thông báo các em xem thêm trong file thông báo đính kèm: 268%20TB-KHCN_Sinh%20vien.pdf

Trân trọng!

**Lưu ý: Các em sinh viên có thể đề xuất tên đề tài gửi và Khoa sẽ phân công giảng viên hướng dẫn.