Trích nguồn: https://digital.fpt.com/linh-vuc/canh-bao-va-du-bao-dieu-kien-moi-truong-trong-nong-nghiep-ung-dung-cong-nghe-tri-tue-nhan-tao.html

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp một cách nhanh chóng qua việc phân tích, giám sát và dự đoán các tác động môi trường khác nhau liên quan đến năng suất và chất lượng cây trồng. Từ đó, hỗ trợ người nông dân đưa ra và thực hiện các quyết định đúng đắn về thời gian và đối tượng canh tác để giảm thiểu rủi ro, tối đa hóa lợi nhuận canh tác.

Sự phát triển của nền nông nghiệp thông minh

 

Nông nghiệp không chỉ là ngành nghề tồn tại lâu đời nhất có sự tham gia của con người mà còn là nền tảng của nền văn minh nhân loại. Cùng với đó, nông nghiệp là nguồn cung nguyên liệu thô chính cho hầu hết các ngành công nghiệp sản xuất. Được nhìn nhận là một ngành nghề quan trọng, đầu tư cho thị trường nông nghiệp đang không ngừng tăng. Thị trường nông nghiệp thông minh ước tính trị giá 13,7 tỷ USD vào năm 2020 và dự kiến đạt 22,0 tỷ USD vào năm 2025 với CAGR khoảng 9,8% trong giai đoạn dự báo 2020-2025

https://digital.fpt.com/wp-content/uploads/2021/02/1-VN-7.jpg

Hình 1: Giá trị thị trường nông nghiệp thông minh toàn cầu

Các yếu tố như biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và mối lo ngại về an ninh lương thực đã thúc đẩy ngành nông nghiệp tìm kiếm các phương pháp cải tiến hơn để bảo vệ và cải thiện năng suất cây trồng. Bên cạnh đó, khi dân số ngày càng đông và đất đai ngày càng bị thu hẹp, ngành nông nghiệp cần có các phương pháp canh tác thông minh sáng tạo hơn để mang lại những hiệu quả cao nhất.

 

Các phương pháp đưa ra cần ưu tiên đạt được mục tiêu sử dụng ít đất hơn nhưng vẫn cần đảm bảo gia tăng năng suất sản xuất của cây trồng cũng như của quỹ đất được sử dụng. Nông nghiệp đang dần ứng dụng các giải pháp công nghệ để cây trồng khỏe mạnh hơn, kiểm soát dịch bệnh tốt hơn hay kiểm soát được tài nguyên đất hiệu quả nhất, cũng như đưa ra các dự báo chính xác hơn về điều kiện môi trường, thời tiết.

 

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong nông nghiệp

 

Công nghệ AI kết hợp cùng các thiết bị cảm biến IoT là những công nghệ đang được ứng dụng khá phổ biến trong nhiều ngành nghề, góp phần cho sự phát triển bền vững. Ngành nông nghiệp cũng không đứng ngoài vòng ảnh hưởng này. Theo MarketandMarkets, giá trị của AI trong ngành nông nghiệp được ước tính tăng từ 1 tỷ đô vào năm 2020 đến 4 tỷ đô vào năm 2026 với CAGR đạt 25,5% trong giai đoạn 2020-2026 (3).

 

Bằng cách phân tích các nguồn dữ liệu khác nhau như nhiệt độ, độ ẩm, thời tiết và hiệu suất cây trồng lịch sử, trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực nông nghiệp có thể giúp tự động đưa ra các cảnh báo và dự báo, đưa ra dự đoán tốt hơn về thời tiết cũng như các điều kiện môi trường đất nước tác động trực tiếp đến sự phát triển của cây trồng, vụ mùa, trong quá trình nuôi trồng, sản xuất.